Regler

Det er IKKE tillatt med GRESSKO, KUNSTGRESSKO eller sko med store knotter.

 

Det er tillatt med GRUSSKO og JOGGESKO.

 

Du teller hvert spark i dette spillet. Den med minst antall spark etter runden er ferdigspilt , er vinneren av runden.

Ballen skal spilles ut ifra Football-tee. Disse er markert med gule markører. Hullet du skal spille på, er markert med røde flagg.

Det er kun tillatt å sparke ballen. Vipp eller føring av ballen er ikke tillatt. Straffen for dette er 2 straffepoeng.

Dersom ballen er uspillbar (busk, bekk, elv), droppes ballen på nærmeste spillbare område, dog ikke nærmere hullet. 1 straffepoeng tildeles

Havner ballen i et tilfeldig vann (for eksempel en regnværsdam), kan ballen flyttes bort fra vannhinderet, dog ikke nærmere hullet. Dette medfører ingen straffepoeng

 

Lander ballen din på golfgreen må man stå stille når ballen sparkes.  Det er også mulig å droppe ballen ut der ballen gikk inn uten straff.

Lander ballen din i en bunker må man stå stille når ballen sparkes. Bunker må rakes etterpå.

En ball kan markeres og tas opp hvis ballen ligger i veien for medspillerens ball-linje. Ingen straffepoeng.

Dersom en ball blir truffet av en annen ball under spill, legges den ballen som ble truffet tilbake der den lå. Den andre ballen spilles fra der den ligger.

Under putting kan man velge om man vil ha i flagget eller ikke.

Den med færrest spark på forrige hull har honnøren på neste hull. Ved utspill på hull 1, blir man enig om startrekkefølgen på forhånd.